Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  RS media, s. r. o.

  Adresa: Reimanova 9, 080 01 Prešov


  Kontakt: Richard Scholtés, R.S. media

  Telefón: 051/7560 355, 0905/776947

  Predmet činnosti:
  a) vydavate¾ská èinnos
  b) reklamné a marketingové služby
  c)f otografické služby
  d) poèítaèové služby

  Počet zamestnancov: 2  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster