Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  Timothy, s.r.o.  Viac...
  RPIC Prešov  Viac...
  Ing. Andrej Jackanin - MRIJA  Viac...
  BSC Prešov, spol. s r.o.  Viac...
  RS media, s. r. o.  Viac...
  TRINITY CONSULTING, s.r.o.  Viac...
  ZFP Kožár, s.r.o.  Viac...
  A-print s.r.o.  Viac...
  Z.L.P. spol. s r. o.  Viac...
  Slovenská agentĂşra pre cestovnĂ˝ ruch  Viac...
  ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.  Viac...
  ZATUM, s.r.o.  Viac...
  Green Leaf Technologies, s. r. o.  Viac...
  Coworking - zdieÂľanĂ˝ kancelársky priestor  Viac...
  VIVA-DROM, s.r.o.  Viac...


  Marec 2004 - 2015 -> webmaster