Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  Z.L.P. spol. s r. o.

  Adresa: Reimanova 9, 080 01 Prešov


  Kontakt: Ján Leško

  Telefón: +421/51/7560 362
  Mail: j.leskozlp@gmail.com

  Predmet činnosti:
  a) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
  b) zasielateÂľstvo
  c) sprostredkovate¾ská èinnos v oblasti obchodu
  d) sprostredkovate¾ská èinnos v oblasti služieb
  e) sprostredkovate¾ská èinnos v oblasti výroby

  Počet zamestnancov: 3  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster