Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  A-print s.r.o.

  Adresa: 082 36 Lipovce 110


  Kontakt: Ing. Ĺ tefan Potemri

  Telefón: 0903/692 573
  Mail: potemri@gmail.com

  Predmet činnosti:
  Vydavate¾ská èinnos, reklamná, propagaèná a inzertná èinnos.

  Počet zamestnancov: 3  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster