Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  VIVA-DROM, s.r.o.

  Adresa: Kacvinského 1, Bardejov 085 01


  Kontakt: Ing. Vladislav CocuÂľa

  Telefón: 0903 736 532
  Mail: v.cocula@bersa.sk

  Predmet činnosti:
  a/ personálna agentúra
  a/ obchodná èinnos v rozsahu vo¾ných živností
  b/ sprostredkovanie obchodu

  Počet zamestnancov: 2  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster