Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  TRINITY CONSULTING, s.r.o.

  Adresa: ¼udovíta Štúra 28, 082 21 Ve¾ký Šariš


  Kontakt: Ing. Ján Jedlák

  Telefón: 0907/354157
  Mail: jan.jedlak@trinityconsulting.sk

  Predmet činnosti:
  a) inžinierska èinnos v stavebníctve - okrem vybraných èinností vo výstavbe
  b) inžinierska èinnos v strojárenstve
  c) konštrukèné, kreslièské a grafické práce

  Počet zamestnancov: 2  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster