Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  BSC Prešov, spol. s r.o.

  Adresa: Reimanova 9, Prešov


  Kontakt: Ing. Petr ZahornackĂ˝

  Telefón: 051/7560 365
  Mail: info@inventia.sk
  WWW:http://www.inventia.sk/

  Predmet činnosti:
  Spoloènos sa zaoberá vývojom systémov v oblasti bankovníctva a finanèníctva, predovšetkým priameho bankovníctva na báze platformy GEMINI. Inventia je exkluzívnym partnerom BSC Praha, dodávate¾a platformy GEMINI. Spolupodie¾a sa na rozsiahlych domácich aj zahranièných projektoch.

  Počet zamestnancov: 30  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster