Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  RPIC Prešov

  Adresa: Reimanova 9, 080 01 Prešov


  Kontakt: Ing. Rastislav Tkáè

  Telefón: +421-51-7560317,380
  Fax: +421-51-7733552
  Mail: rpic@rpicpo.sk
  WWW:http://www.rpicpo.sk/

  Predmet činnosti:
  Poradenská, konzultaèná èinnos, finanèné služby...

  Počet zamestnancov: 15  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster