Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  Ing. Andrej Jackanin - MRIJA

  Adresa: Švábska 43, 080 05 Prešov


  Kontakt: Ing. Andrej Jackanin

  Telefón: 051 / 7754915, 051 / 7560349
  Fax: 051/7560 379

  Predmet činnosti:
  Komplexná projektová a inžinierska èinnos pre stavby líniové v cestnej a mestskej doprave.

 • projektovanie ciest, diaÂľnic, mostov, mestskĂ˝ch a miestnych komunikáciĂ­
 • diagnostika mostov
 • konzultácie aporadenská sluĹľba v oblasti dopravnĂ˝ch stavieb

  Počet zamestnancov: 1 • Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster