Technologické inkubátorové centrum
prenájom priestorov: kancelárske priestory, zasadačky

Približný pôdorys miestností Technologického inkubátorového centra v Prešove.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Rastislav Tkáč
Reimanova 9, 08001 Prešov
Telefón: 051 / 75 60 318
Mobil: 0905 622 980
Fax: 051 / 77 33 552
E-mail: rastislav.tkac@rpicpo.sk
URL: www.rpicpo.sk.


 • Firmy v priestoroch TIC

  Slovenská agentúra pre cestovný ruch

  Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava


  Kontakt: RNDr. Michal GĂ–BL

  Telefón: +421918336236
  Mail: gobl@sacr.sk
  WWW:www.sacr.sk

  Predmet činnosti:
  Marketing a štátna propagácia cestovného ruchu v Slovenskej republike.

  Počet zamestnancov: 1  Späť

  Marec 2004 - 2015 -> webmaster